Ytbehandling av spårbundna fordon

Vår kärnverksamhet på våra anläggningar är all typ av ytbehandling & plastreparationer av spårbundna fordon, exempelvis järnvägsvagnar & lok.

Tack vare anläggningarnas beskaffenhet klarar vi av att lackera vagnar och lok med extrem "finish". Vi kallar detta för "dammfri lackering".

Vår erfarna & utbildade personal garanterar ett förstklassigt arbete inom både förbehandling, lackering & plastreparationer.