Alucrom

Alucrom är Sveriges i särklass största rostskyddsentreprenör.

Vi utför blästring & målning i våra fasta verkstäder eller som entreprenader på våra kunders anläggningar/objekt.

Vi skall utföra våra uppdrag till den kvalitetsnivå som våra kunder efterfrågar, vidare skall vi uppfylla de normer och specifikationer som krävs i det enskilda fallet.

Vi skall följa de miljökrav som ställs på oss som företag. Etik och moral är viktigt för oss och våra medarbetare. Vår långsiktiga strategi är att behålla vår ledande possition genom att ge våra kunder mervärde.

Vårt mål är att bibehålla och vidareutveckla denna position. Detta sker genom ökat kvalitets- och miljöarbete.

Vår ambition är att spara tid, kostnader och kapital för våra kunder och därmed generera ett mervärde.

Läs mer på Alucroms webbplats